Rufsa är en väldigt mjuk och lugn hund som en Terapihund/Kompishund ska vara. Hon är en social tjänstehund som är utprovad, specialutbildad och tränad för att arbeta med människor med olika behov. Rufsa har ett stort hjärta och hon är fantastisk i sitt arbete med barn och äldre.

❤ 

Lära med hund erbjuder besök på äldreboende, sjukhus, särskilda boende, skolor, förskolor och hemma hos kunden.

Hunden är människans bästa vän. 

Forskning visar att integration med djur har fantastiska fördelar, och vinsterna är många när man involverar Terapihundar/Kompishundar inom skola vård och omsorg.

Ökad livskvalitet, ökad hälsa och välbefinnande.

Hunden kan fungera som en social dörröppnare där deltagarna blir motiverade att vara med.

Hunden bjuder in till socialt samspel, glädje, skratt, lek och aktivitet.

Hunden ger villkorslös kärlek - lugn och ro.

Terapihunden/Kompishunden kan hjälpa de boende/barnen med att:

Skapa motivation.

Öppna upp till samtal.

Öka viljan att interagera med andra.

Öka självkänsla och självförtroende.

Öka koncentrationsförmåga

Minska ångest och oro.

Skapa en känsla av sammanhang.

Öka kondition muskelstyrka och finmotorik.

Förbättra långtids- och korttidsminne.

Öka den sociala kompetensen  och empatin.

 Öka ansvarskänsla.