Rufsa och jag har fått flera fantastiska Terapi/Kompishunduppdrag !!

8. Sep, 2015

Nu kan ni se en film om Rufsas arbete

Pedagog Stockholm har varit och filmat på skolan
https://pedagog.stockholm.se/sprakutveckling/lashund-ger-laslust/

30. Okt, 2014

Vi har ett äldreboende på gång där vi ska arbeta med gruppaktivitet!
Vi är förväntansfulla!

30. Okt, 2014

Rufsa och jag har fått Terapihundsuppdrag inom boendestödarbete!
Fantastiskt !

30. Okt, 2014

Rufsa har blivit anställd som Läshund/ Kompishund på en skola i Stockholm !
Vi är så glada !!

Från maj månad

Läshund

Unikt erbjudande till föräldrar. Behöver ditt barn extra lästräning?
Ge ditt barn en härlig stund av glädje, skratt, lek, aktivitet-samspel med en välutbildad certifierad Terapi/Kompishund som arbetar för att öka elevernas möjlighet att nå sina mål i skolan.
Läshunden/Kompishunden Rufsa är på VitaBergens Hälsocenter, Skånegatan 91 vid Vitabergsparken på tisdagar! Boka en gratis "prova på " där jag berättar och visar hur Rufsa och jag arbetar! Vi arbetar med lästräning och jagstärkande övningar.