Omdöme från Fria Maria Barnskola

Eva Svensson har en pedagogisk blick för sitt arbete. Hon har haft en fin kontakt med eleverna och varit lyhörd för deras behov. Hon har verkligen sett varje elev och eleverna har känt sig trygga med Eva och Rufsa. Eva har noggrant följt upp eleverna från gång till gång och redogjort sina reflektioner för oss. Eva är mycket proffessionell och pedagogisk. För oss har dessa tio veckor varit en fantastisk period av extra stöd på ett nytt sätt och samarbetet med Eva har fungerat utmärkt.

Stockholm 31/1  2014

Caroline Sjöö

Barnens röster:

°Det är jättemysigt att läsa för Rufsa. °Det är roligt och mysisgt och det går bättre, blir mer flyt med Rufsa. Läsa och gosa samtidigt. °Det är roligare att läsa nu, skönt att ha handen på henne och hon lyssnar så bra. °Det är bättre att ha en hund bredvid sig. Man blir mer koncentrerad tycker jag. °Det är roligt för jag får stöd när jag läser och jag blir lugnare.

Några föräldraröster:

°A skuttade till skolan när Rufsa var där. Han var så stolt att få läsa för Rufsa och glad att just han behövde lästräning. °Det har varit så positivt. Personligen för B var det nog hunden Rufsa och ditt fina samarbete som gav så mycket. Att få träffa en tränad, stimulerad, snäll hund imponerade på B. Det blev ett stort lyft för skolan att vidga och lyfta fram alternativa inlärningssätt. °Så bra! C är mer villig att läsa för oss hemma och hon har fått bättre flyt.

 

Lärarröster:

Det har varit ett mycket uppskattat värdefullt komlement till den övriga undervisningen. För de barn som har lite koncentrationssvårigheter och oro i kroppen är det extra värdefullt att få läsa eller jobba med en hund.

Om eleverna som fått Kompishund/Läshund:

°Läser med mer flyt nu än i höstas. °Har fått mer självförtroende. °Har mått bra av att läsa lugnt. Hon har dragit ner på tempot. °Läser lugnare och med mer inlevelse än för några månader sen. °Har fått mer läsglädje. Säkrare i sin läsning nu.

Gemensamt för alla barn är att de har älskat att vara med Rufsa och att de där fått en fin stund där de har kunnat koncenterera sig bättre eller kunnat jobba utan press.

En Kompishund/Läshund kan vara till väldigt stor hjälp i lärandet så att barnen når sina mål i skolan. Speciellt för barn som har svårt med fokus, koncentration eller som har oro.

Omdöme från Hornskrokens vård och omsorgsboende

Det har varit ett sant nöje att få ha Eva och hennes hund Rufsa på praktik hos oss. Eva är en mycket sympatisk och omtänksam person som har gjort det mesta möjliga av detta praktiltillfälle. Hon har varit lätt att samarbeta med och genuint intresserad av att lära känna våra boende här på Hornskroken. Med ett öppet och välkomnande sätt har hon bemött alla våra boende och därmed skapat en god stämning som är en viktig utgångspunkt för att hålla i en aktivitet för dementa. Det har varit ett sant nöje att se samspelet mellan henne, Rufsa och våra boende.

Stockholm 18/12  2013

Maria Hermansson