Kompishund/Läshund

En Kompishund/Läshund kan arbeta på förskola, skola och bibliotek för att stödja barn i sitt lärande. Det kan till exempel vara att läsa, räkna och skriva.

En Kompishund/Läshund är en utbildad Terapihund som genom sin närvaro ska främja barns läsutveckling. Kompishunden har en positiv inverkan på elevernas studiemotivation. Att läsa högt blir tillexempel lättare om man har en lugn intresserad hund som ligger nära, kanske med huvudet i knät.

I USA och England har det funnits Readingdogs i ca 15 år och verksamheten har vuxit.

I Sverige är det fortfarande ovanligt men det förekommer på några skolor och bibliotek där man kan se väldigt bra resultat.

Användandet av Kompishund/Läshund utifrån ett lärandeperspektiv kommer säkerligen att växa även här i Sverige.

Varför är det viktigt med högläsning?

Ny forskning visar att vi måste höra orden för att lära oss dem. Bara tystläsning fungerar inte!

Hur går det till?

Eleven och läshunden får sin alldeles egna lugna stund tillsammans.

Hunden bidrar med lugn och ro. Beröring sätter igång oxytocin.

Hunden motiverar till läsning genom sin närvaro.

Hunden lyssnar utan att bedöma eller kritisera.

Barnet får läslust tillsammans med hunden.

Hunden minskar stress, underlättar avslappning och sänker blodtrycket.

Det finns studier som visar att barn med adhd förändras genom interaktion med djur. Dessa barn blir lugnare och får en bättre koncentrationsförmåga.

Både forskning och litteratur visar den positiva effekten djur kan ha på barn och ungdomar både i sitt lärande och i den personliga utvecklingen.

Roliga jag-stärkande övningar:

Trixtärning, hundspel, gömma godis, apportering, träna vardagslydnad, hundspråk- vårt språk, kroppsmedvetenhet- vi räknar klor, tassar-m.m, jämför med vår kropp.

Promenader med balansövningar och olika aktiviteter utomhus.

Under utbildningen gjorde Rufsa och jag en praktik på tio veckor på en lågstadieskola.

Det var helt fantastiskt att få ta del av barnens glädje, kärlek, läslust, motivation och samspel med Rufsa.